samtal

Livet bjuder ibland på lite mer utmaningar än vad vi känner oss rustade för. I dessa sammanhang är det bra att ha en objektiv samtalspartner som finns där lyssnar, kommer med frågor och försöker förstå hur du har det.

När vi människor stöter på motstånd/problem landar vi lätt i våra tankar, ibland på ett konstruktivt sätt men andra gånger kan vi fastna i en loop och hållas fången av vad vi tänker. Vad vi tänker och hur vi tänker påverkar vårt mående. Många gånger är vi inte medvetna om hur vi använder våra tankar och vilken miljö vi skapar för oss. I samtal kan du få hjälp ut ur loopen men också någon som engagerat lyssnar till dig och försöker förstå just din situation.

Som klient kan du komma med en rad olika frågor, allt från att reflektera kring din arbetssituation, personlig utveckling till mer existentiella frågor som är kopplade till relationer, sorg, kriser, mening i livet eller psykisk hälsa.

För mig är det viktigt att det är dina behov som klient som styr och inte metoden. Situation och problematik avgör vilka metoder som används under samtalet. Ibland är samtalen mer renodlade terapeutiska, andra gånger coachande eller motiverande. Ofta växlar dock klientens behov och sinnesstämningar och flera olika samtalsmodeller kan då användas. Jag är inte förespråkare av en viss metod framför andra utan ser att flera olika samtalsmodeller/terapiformer har sin plats och funktion i rätt sammanhang.

Det jag kan lova är äkta engagemang. I samtal med mig, ses vi först ett tillfälle för att se om allt känns rätt för dig. Förtroende mellan klient och samtalspartner är själva fundamentet och avgörande för goda samtal. Irvin Yalom, en erkänd gestaltterapeut och författare, har beskrivit terapeut och klient som reskamrater en beskrivning som jag känner igen mig i.

Vill du ha utförligare info klicka gärna in på metodik.