bakgrund

Min bakgrund är beteendevetenskaplig med olika program och kurser inom psykologi, organisation, processledning och jag är utbildad lärare. Vidare är jag certifierad coach, NLP master och utbildad i The Human Element samt Fokusprofilen en kompetens & personlighetsprofil. Jag har en 1-årig kognitiv beteendeterapeutisk utbildning samt 2-årig Gestaltterapeutisk utbildning och är certifierad inom Sorgebearbetning vid Svenska Institutet för sorgebearbetning.

Genom åren har jag haft uppdrag hos Lunds kommun, Lunds universitet, Malmö stad, Trygghetsrådet och olika privata aktörer. Många av mina uppdrag har varit kopplade till Vård & Omsorg, LSS eller skolan.

För mig är fortbildning viktigt och jag läser/utbildar mig kontinuerligt. Allt för att hålla mig uppdaterad och tillföra mig själv och kunden ny kunskap och energi.