ung och må dåligt

Obs! Sidan är under bearbetning

Ungdomstiden; id, oro, tro på framtid…

Du är inte ensam;

Forskning;