metodik

Vi har en gedigen erfarenhet som vi samlat på oss genom åren. I linje med detta har vår metodik byggts på och utvecklas. Många är fortbildningarna men de följer alla en röd tråd. Vad denna tråd består av kommer klargöras då du läser vidare under respektive rubrik. Grundbegrepp är engagemang, kommunikation, tro på individen, utveckling, ansvarstagande, helhet, medvetenhet, systemisk teori och dynamiskt involvera medarbetare i verksamhetens utveckling.

Vi arbetar både med grupp och individuellt.