kbt

I KBT arbetar man efter empiriskt och vetenskapligt utprövade metoder. I kognitiv beteendeterapi utgår terapeuten från att personens tankar, känslor och beteenden ömsesidigt inverkar på varandra. KBT är under ständig utveckling och innefattar idag även delar av österländsk filosofi, där medveten närvaro (mindfullness) och begreppet acceptans har fått en framträdande plats.

Arbetssättet är strukturerat och målinriktat med tydliga och konkreta behandlingsmål. Scenen är Här och Nu med betoning på samspelet mellan individen och omgivningen. KBT är ett teamarbete där både klient och behandlare är aktiva. Behandlingen baserar sig på en beteendeanalys och medvetandegör individen om dess tankar, känslor och beteenden. Vi inriktar oss på att finna funktionella handlingsmönster och förhållningssätt för individen.

kraft & kompetens har ett friskhetsperspektiv. Vi ser på individ och situation utifrån vilka möjligheter och kompetenser individen besitter även när det är som sämst ställt. Vi arbetar med stressproblematik där depression och olika ångesttillstånd är vanliga. KBT och medveten närvaro har visat sig mycket framgångsrika i dessa sammanhang.