stärka team

Att samlas är en början.
Att hålla ihop är ett framsteg.
Att arbeta tillsammans ger framgång.

Citatet från Henry Ford är enkelt men i praktiken ganska svårt.

När vi arbetar i team behöver vi använda gruppmedlemmars individuella styrkor och kompetenser så bra att gemensamma mål uppnås. Team behöver frekvent samverka och jobba tillsammans för en större helhet. Tyvärr saknar många team samverkan och består istället av lösa fraktioner som inte drar åt samma håll. Ett helt och väl fungerande team har inte dessa fraktioner. Nedan presenterar vi kort områden vi brukar se över i stärkande teamarbete.

Professionalitet: förstå och arbeta utifrån sitt uppdrag, agera istället för
att reagera, stödja växande och kompetens hos varandra.

Effektivitet: stödja god kommunikation, visa handlingskraft, tydliga beslutsprocesser samt möten med mening och resultat.

Relationer: ärliga relationer, vikten av gemenskap och tillhörighet med ett helt team utan fraktioner.

Kreativitet: flexibilitet, öppenhet för förändring, glädje och lust att göra nytt.

Ansvar: självreglerande, ansvarstagande, att vara proaktiv och medskapande leder ofta till engagemang.

I mitt arbete med att stärka team jobbar jag styrkebaserat med värdeskapande frågor. En av metoden jag använder heter Appreciative Inquiry (AI). Nedan ser du en modell över hur en process kan gå till.

bild

AI är en lösningsfokuserad metod som ger positiv kraft och bidrar till att teamet kan fokusera på professionalitet, kreativitet, effektivitet, förstå och hantera arbetsrelationer och ta ansvar på ett gott sätt. Under arbetsprocessen får teamet en ökad kunskap och förståelse av varandras styrkor samt hur man kompletterar varandra både ur ett relationellt och organisatorisk perspektiv.