coaching

Alla människor har kunskap, erfarenheter och kompetens. Det är tyvärr inte alltid som denna kraft utnyttjas fullt ut. Yttre och inre hinder gör att vi många gånger stoppar oss själva och inte kommer vidare. Coaching kan vara ett sätt att öppna upp för nya sätt att tänka och agera.

Coaching är ett friskt och effektivt sätt att finna energi, vilja och motivation i olika sammanhang. Genom coaching kan du öka din självkännedom, skapa större medvetenhet och få tillgång till hela dig. Coaching inbjuder till reflektion och kan öka din kompetens och förmåga att hantera utmanande situationer.

Coaching är en samarbetsrelation mellan klient och coach. Vi diskuterar utvecklingsmöjligheter kopplat till individ och sammanhang. Målen sätter vi upp tillsammans. Vi träffas 8-10 gånger á 1 h. Arbetet är målinriktat och utvärderas kontinuerligt för varje tillfälle skall upplevas meningsfullt.

Coaching är en form av kompetensutveckling. Inom flera organisationer pågår ständigt olika utvecklingsprocesser. Dessa processer ställer ofta krav på nya kompetenser hos de anställda. Genom coaching kan ny kompetens specificeras och utvecklas och förändringsarbete genomföras med en större medvetenhet. Coaching har i jämförande studier visat sig mycket effektiv då det gäller ledarskapsutveckling. Vi följer och efterlever ICF:s etiska regler för coaching.