tjänster

kraft & kompetens har ett varierat utbud av tjänster riktat till såväl individ, grupp som organisation. Vi tror på holisstisk synsätt och systemiskt perspektiv där händelser ses i sin kontext och det genomsyrar allt vårt arbete. Det vi tror på har ett varför och det vi tror på gör vi bra!

Välkommen att läsa mer om våra tjänster!