ledarskap och organisation

Frédéric Laloux författare till ”Reinventing Organisations” har forskat och undersökt framgångsrika internationella organisationer. I det arbetet lyfter han fram tre centrala begrepp som var gemensamma för dessa framgångsrika företag. Vid första ögonkastet kan man tänka flum men oj så fel, här finns struktur men också kreativitet och tillit till alla männsikor i organisationen. Dessa värdebaserade företag sticker ut med mycket goda resultat!

Self-management: Bygga självgående team med stort egenansvar, proaktiva i beslutsfattande, transparens kring information, möten endast när behov uppstår, flexibilitet utifrån vad verksamhet behöver, fokus på teamets prestation och här har ledaren mer av en coachande och rådgivande roll.

Striving for wholeness: Präglas av tydliga värderingar, enkla regler för hur vi skapar ett gott och tryggt arbetsklimat, levande och pågående diskussioner kring värderingar, utrymme för reflektion, öppenhet och lärande gällande misstag, öppna diskussioner om meningsskapande, alla är tränade i konflikthantering, det finns en medvetenhet kring ego och vikten av att allas röster blir hörda, utbildade i relationella kompetenser och det råder en balans mellan frihet och ansvar. Här är det Daring, Caring and Sharing!

Listening to evolutionary purpose: Organisationen ses som en levande organism med eget syfte, strategier växer fram ur medarbetarnas engagemang och nära kontakt med verksamheten, hjärna hjärta och mage (intution), konstant samlar och känner man in vad som behövs, operativt funktionellt, lyssnar till verksamhetens syfte, arbetet baseras på att känna in och respondera istället för att försöka förutse och kontrollera. I arbetet med att försöka kontrollera hur andra ska genomföra ett arbete är man oftast en förlorare och arbetsplatsens kultur en vinnare.

I en av sina föreläsningar hänvisar Frédéric till en undersökning som visat att 1/3 av yrkesverksamma är missnöjda med sitt arbetsliv, de finns flera olika undersökningar kring detta område med varierande siffror med det gemensamma nedslående faktum att många människor idag inte mår bra i sina arbetliv.

Att få vara en del i en värdebaserad organisation, där du samverkar och tillsammans med andra utforskar och som ledare suportar ansvarstagande, nytänk, engagemang och skapar meningsfulla sammanhang är att skapa något värdefullt. En bättre organisation, bättre mående och bidra till en bättre värld.

Flow är en härlig känsla ingen behöver tala om att du är på rätt väg, eller hur? Vi upplever vår kompetens, använder vår kreativitet och är på toppen av vår prestationsförmåga. Upplevelsen av tid och rum upphör och energin är hög. Att befinna sig i flow tillsammans med andra personer för en gemensam sak när allt flödar är en ynnest. Leda och skapa värdebaserade organisationer där det finns utrymme för autensitet, möten, mångfald och flow, här vill vi vara med som en samarbetspartner!