kommunikation

Människor har behov av att bli sedda, bekräftade, vara betydelsefulla och genom det hitta sitt sätt att tillhöra gruppen. Ett bra sätt att möta dessa behov är att ge feedback. Det finns många vinster med att skapa en feedbackande kultur där vi ger varandra återkoppling och chans till utveckling.

• färre konflikter och istället fokus på uppdraget

• samspel, samarbete och goda relationer

• utveckling och personligt växande

• kunskap och informationsutbyte ökar

• sanning istället för gissningar och fantasier

• öppenhet och förståelse för andra perspektiv

• effektivitet och ökad prestation

• tydlig för sin omgivning

I arbetet med att utveckla en feedbackande kultur är det vikitgt att känna till rädslor och försvar som gärna sätter in hos mottagaren när denne får feedback. Hur feedbacken levereras och med vilken intention är avgörande för utfallet. Det är just detta hur vi är bra på att förmedla. Genom träning och teori ökar vi förståelse och kunskap kring hur, när och på vilket sätt feedback levereras för att tas emot av mottagaren på ett gott sätt.