nlp

Våra föreställningar, det vi tror djupt inom oss, påverkar vad vi tänker och hur vi beter oss. Vårt sätt att tänka speglas av vår kropp, som i sin tur kan påverka hur vi tänker. Kropp och sinne är ett system, där alla delar är viktiga och påverkar varandra. Ett system som behöver förstås och tas om hand om som en helhet.

NLP, Neurolingvistisk programmering, är en effektiv och växande kommunikationsmodell. Neuro, står för hur hjärnan organiserar våra tankar. Lingvistik berättar hur vi uppfattar omvärlden via språket. Programmering handlar om våra beteenden för att uppnå ett visst resultat. En programmering som många gånger behöver uppdateras för att vara funktionell i dagsläget. NLP har utvecklats av Richard Bandler och John Grinder genom studier av framgångsrika kommunikatörer och terapeuter. Fritz Perls grundare av Gestaltterapi är en av de framgångsrika teraputer man inspirerats av.

NLP är ett bra komplement till coaching. I NLP är arbetssättet aktivt, här varvas teori med praktiska kreativa övningar . Vi kan t.ex. arbeta med din kommunikation, dina resurser och livs- arbetsmål. Vill man bryta mönster och göra nytt är NLP en bra pusselbit på vägen.

NLP används inom flera områden bland annat kommunikation, ledarskap, elitidrott, utbildning och personligt växande. NLP har verktygen för att modellera framgång. Varför uppfinna hjulet igen när någon redan gjort det? Använd gammal beprövad kunskap som kan göra nytt för dig!