utbildningar

Alla våra utbildning kopplas till er verksamhet och dess behov. Arbetssättet är workshops med aktivitet från alla inblandade. Allt för att skapa delaktighet och engagemang för att sedan kunna internalisera utbildning i er befintliga verksamhet och här och nu, lägga upp mål och ansvarsområden så jobbet tar vid dagen därpå. För oss är det viktigt att utbildningen är meningsfull för mottagaren och leder till handlingskompetens och utveckling.

Utbildningsområden

• Ledarskap

• Effektiv ledningsgrupp

• Organisationsutveckling

• Hållbart ledarskap

• Coachande förhållningssätt

• Team och relationer

• Kommunikation

• Förändringsarbete

• Stresshantering

• Svåra samtal

Välkommen att höra av er! Vi skapar och anpassar gärna utbildningar efter era behov, bara de ligger inom ramen för vår kompetens.