sorger och förluster

Vi drabbas alla av förluster i våra liv. Vi kan ställas inför svåra situationer som dödsfall, självmord, skilsmässa, otrohet, avslut på relation, barn flyttar ut, djur dör, missbruk, misshandel, sexuella övergrepp, mobbing, arbete/studier, uppsägning, sjukdom, pensionering eller andra förändringar av stora slag. Det kan i sin tur leda till känslan av förlust av …

– tillit
– trygghet
– kärlek
– identitet
– kontroll
– självbestämmande
– tro på rättvisa
– framtidsdrömmar

Vanliga sorgereaktioner:
En känsla av bedövning, det som har hänt är allt för smärtsamt och omvälvande för att man ska orka ta in det.

Koncentrationssvårigheter, tankar på förlusten tar mycket plats, man glömmer de mest vardagliga ting och är inte riktigt medveten i det man gör.

Humörssvägningar, man pendlar snabbt mellan olika känslolägen. Känslorna är starka och kan vara motstridiga.

Oregelbunden sömn, sömnen kan påverkas och variera mellan att man har svår tatt sova eller att man inte kan få nog av sömn.

Energiförlust, starka känslor och tankar slukar energi och den sörjande kan känna extrem trötthet.

Resultat av sorgebearbetning
– Accepterande och försoning.
– Känslomässig läkning.
– Möjliggöra ny känslomässig relation.
– Återvunnen energi och livslust.

Det vi lärt oss om sorg är ofta fel då vi är felaktigt socialiserade när det handlar om sorg. Vi är dåligt förberedda på att hantera sorger och förluster och andra är dåligt förberedda på att hjälpa oss i våra förluster. Att bearbeta sorg/förlust är att välja livet och släppa taget om en del av smärtan.

Med mig får du bearbeta din sorg både på ett nära och ett strukturerat sätt, allt för att nå en känslomässig läkning.