drivkraft

Till eftertanke

Om jag vill lyckas
med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är
och börja just där.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och därmed måste jag förstå
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska,
utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta
så kan jag inte heller hjälpa någon.

Kierkegaards dikt har påverkat mig i hur jag möter människor: Den har hjälpt mig att med öppenhet och mod att se och möta individen i dess verklighet som den upplevs just nu i hela sin kontext.

• Att möta människor där de är ger mig meningsfulla och autentiska möten, man vågar helt enkelt visa sig.
• Att ta sig an utmanande och problematiska situationer ger mig energi och väcker min problemlösning.
• Att skapa motivation och mening leder till utveckling, engagemang och resultat, Yes!
• Att se individer/grupper bli mer kommunikativa, självreflekterande och ansvarstagande gör mig glad!