gestalt

Gestalt är en humanistisk terapiform. Här ser man psykisk ohälsa som en konsekvens av att leva i en komplicerad värld. Livet utmanar oss med olika kriser och många av dem är relationella. Det är i relation med andra människor vi uppstår, blir till och formas. I relation lär vi oss hur vi ska agera och hur vi påverkar andra. Trösterikt är att det som skadats i relation kan läka i relation. Vidare har forskning visat att humanistiska terapier är effektiva vid relationella och interpersonella kristillstånd.

En av Gestalts rötter är existentialism. Den existentiella terapin fokuserar på…

• Vårt förhållande till våra fysiska omständigheter och vår kroppslighet.
• Våra relationer och sociala nätverk.
• Vår identitet. Vem vi är och vem vi strävar efter att vara.
• Vårt förhållande till livets mening.

Vi kan arbeta med frågor som rör sig mellan olika polariteter som…

• frihet – ansvar,
• kontakt – isolation,
• mening – brist på mening,
• livet – döden.

I Gestaltterapi är din terapeut mer av en co-worker, er relation och kontakt är av stor betydelse. Terapeuten har ingen egen agenda utan är öppen i acceptans för dig i ditt nu. Du kan ibland utmanas för att bli medveten om dina försvar. Du får utforska och färdigställa dina ”ouppklarade gestalter” d.vs. gammalt som ligger och skaver och triggar fram försvar i nuet. Fokus i terapin ligger på vad som sker här och nu och upplevs i nuet med dina sinnen. Stor vikt läggs vid autentiska möten, att vara i kontakt med sina känslor och fysiska sensationer. Du får hjälp att utveckla din självsupport och självmedkänsla. Terapeuten kan använda övningar, rörelse och psykodrama, du avgör och sätter gränser för vad du vill pröva.