kraft & kompetens

Hej, jag heter Gunilla. Min livssyn är existentialistisk med hög tilltro till individens kraft och kompetens. Existentialisten Sören Kierkegaards uttryckte ”Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv”. Att förlora sig själv är sorgligt men inte ovanligt. Det är lätt att forlora sig själv, att inte våga, i omvärldens brus.

Min grundsyn är holistisk. Vad som sker i fältet påverkar mer än vad vi tror. Organisationsfrågor är relaterade till relationsfrågor och vise versa t.ex. kan konflikter vara symtom på organisatoriska brister. En ökad medvetenhet och balans mellan relationsorienterade och organisatoriska frågor med förmåga att situationsanpassa sig är framgångsrikt, både i ledarskap och som medarbetare.

Mitt fokus är att skapa medvetenhet och öppna upp för utveckling. Mitt förhållningssätt är salutogent och tar avstamp i Appreciative Inquiery (AI), är värdeskapande och fokuserar på det friska och välfungerande vilket är ett positivt, kraftfullt och handlingsinriktat arbetssätt. Med fokus på Här och Nu går vi vidare i processen. I min verksamhet handleder jag individer och grupper i arbetet med att bli medvetna om tankar, känslor och beteenden som hindrar personen/gruppen från att och vidareutvecklas. Med ökad medvetenhet kan vi skapa hållbara individer och organisationer.

Jag tror det är bra att då och då stanna upp i livet och fråga sig själv: Lever jag livet fullt ut? Många är vi som smider planer men när den nya dagen gryr gör vi som vi alltid har gjort. Jag tror på processen, det behövs tid, medvetenhet och kraft för att bryta gamla mönster och skapa nya resultat. I det arbetet är jag bra som stöd och support.